Z_Arkisto

Tälle sivulle arkistoidaan yhdistyksen toiminnasta kertovia materiaaleja.

Syyskokous 10.12.2014 Dynamicumissa Helsingissä

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, Puheenjohtajana jatkaa Pekka Alenius ja hallituksessa Ritva Eloranta, Hermanni Kaartokallio, Jorma Kuparinen ja Hilkka Pellikka. Hallitukseen valittiin Laura Tuomi. Kokouksessa hyväksyttiin keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma, joka löytyy asianomaisesta kohdasta näiltä sivuilta ja talousarvio. Jäsenmaksut säilytettiin entisinä, 20€ yksilöjäseniltä ja 200€ yhteisöjäseniltä.

Hilkka Pellikka piti esitelmän meteotsunameista Suomen rannikoilla.


Syyskokous 12.12.2012 Villa Annalassa Helsingissä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen hallituksessa perustamisesta lähtien toimineet puheenjohtaja Pekka Alenius, varapuheenjohtaja Jere Riikonen ja hallituksen jäsen Riikka Hietala olivat olleet hallituksessa sääntöjen sallimat korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta ja olivat erovuorossa. Hallitukseen valittiin uusina Ritva Eloranta, Hermanni Kaartokallio ja Alf Norkko. Puheenjohtajaksi valittiin sihteerinä toiminut hallituksen jäsen Laura Tuomi, muina jäseninä hallituksessa jatkavat Jorma Kuparinen ja Maria Laamanen.

Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Jäsenmaksut pidettiin ennallaan, 20 € varsinainen jäsen. Toiminnasta käytiin vilkasta keskustelua. Todettiin, että yhdistys jatkaa aktiivisena toimijana merentutkimuksen ja merialan hyväksi tekemäänsä työtä. Yhdistys on mm. antanut lausunnon valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistamisen kokonaisesityksestä.

Kokouksen jälkeen nautittiin salaattipohjainen päivällinen.


Kevätkokous 23.4.2012 Rauhanasemalla Helsingin Pasilassa.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Rauhanasemalla Helsingin Pasilassa. Tilinpäätösasioiden jälkeen kuultiin Itämeren suojelukomission (HELCOM) tieteellisen sihteerin Maria Laamasen alustus Itämeren seurannan tieteellisistä tarpeista. Aiheesta käytiin vilkas keskustelu, jonka jälkeen nautittiin päivällinen. Kokoukseen osallistui runsaat 30 yhdistyksen jäsentä.


Syyskokous 13.12.2011 Vinoteekissä Helsingissä.

Käsiteltiin sääntömääräiset asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus
  3. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, valitaan puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet tai vaihtoehtoisesti valitaan tilintarkastusyhtiö tarkastamaan yhdistyksen tilit.
  5. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista sekä vahvistetaan jäsenmaksu erikseen varsinaiselle ja kannattajajäsenelle
  6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Keskustelutilaisuus 27.10.2011 Villa Annalassa, Helsingissä.

SMTMarttiKorhonen

Yhdistyksellä oli ilo ja kunnia saada kokoukseena 27.10.2011 vieraakseen eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Martti Korhonen. Korhosella on laaja kokemus merentutkimuksesta eduskunnan näkökulmasta katsottuna, koska hän toimi edellisellä vaalikaudella eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana. Valiokunta perehtyi syvällisesti merentutkimuksen tilanteeseen kun merentutkimuksen organisointi Suomessa muutettiin vuoden 2009 alusta.

Korhonen kertoi innostavasti lapsuudestaan alkaneesta suhteestaan mereen kun hän kasvoi Oulun sataman naapurissa.

Merentutkimuksen uudelleenorganisoinnin yhteydessä eduskunta antoi 10.12.2008 lausuman, joka sisälsi myös kehoituksen valtioneuvostolle selvittää ehdotettua laajemman merikeskuksen perustamismahdollisuuksia.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa onkin Ympäristöpolitiikka -luvussa Itämeri ja vesiensuojelun alla kirjattuna ”Itämeren tutkimus järjestetään haasteita vastaavaksi varmistamalla merentutkimuksen resurssit ja kokoamalla ne yhteen monitieteelliseksi kokonaisuudeksi.”

Yhdistyksen jäsenet kertoivat Korhoselle merentutkimuksen nykytilasta ja esittivät kehittämisehdotuksiaan. Merentutkimuksen tilasta ja strategisista tavoitteista käytiin vilkasta keskustelua.

Suomen Hyötykasviyhdistyksen Villa Annalan tunnelmallisissa tiloissa Helsingin Vanhassakaupungissa pidetty kokous oli tunnelmaltaan hyvä. Kokouksen lopuksi nautittiin runsas päivällinen, jonka oli perinteiseen tapaan valmistanut yhdistyksen oma talkooväki.