Yhdistyksen kokoukset

Syyskokous 2016

Suomen Merentutkijat – Havsforskarna I Finland ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina 29.11.2016 klo 17:00 alkaen Villa Annalassa
(Hämeentie 154, Helsinki)

Kokouksen sääntömääräinen asialista on:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  2. todetaan kokouksen laillisuus
  3. päätetään hallituksen jäsenmäärästä, valitaan puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  4. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet tai vaihtoehtoisesti valitaan tilintarkastusyhtiö tarkastamaan yhdistyksen tilit.
  5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista sekä vahvistetaan jäsenmaksu erikseen varsinaiselle ja kannattajajäsenelle
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.