Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2020

Yhdistys jatkaa suomalaisen merentutkimuksen edistämistä ja toimii yhdyssiteenä merentutkimuksen parissa työskentelevien ja työskennelleiden kesken. Lisäksi yhdistys pyrkii monipuoliseen positiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen merentutkimukseen liittyvissä kysymyksissä ja edistämään monitieteellistä merentutkimusta.

Yhdistys jatkaa Facebook-sivunsa päivitystä välittämällä meriin liittyviä uutisia ja informaatiota sekä pyrkii kehittämään verkkosivuaan.

Yhdistys osallistuu, kuten aikaisempinakin vuosina, aktiivisesti vuoden 2020 maailman merien päivän järjestämiseen.

Lisäksi yhdistys pyrkii osallistumaan erilaisiin alan verkostoutumistapahtumiin ja parantamaan verkostoitumistaan meriklusterin muiden toimijoiden kanssa.

Yhdistyksen työryhmät jatkavat toimintaansa ja vuonna 2020

  • Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmä pyrkii vaikuttamaan erityisesti poliittiseen päätöksentekoon ja edistämään näin suomalaista merentutkimusta ja merten kestävää käyttöä ja suojelua.
  • Tieteellisen toiminnan työryhmä jatkaa ”merentutkimuspäivien” suunnittelua yhdessä muiden tiede- ja merensuojeluorganisaatioiden kanssa tavoitteena ko. tilaisuuden järjestäminen vuonna 2020.
  • Historiikkiryhmä jatkaa suomalaisen merentutkimuksen historian kirjoittamista ja toivoo aktiivista tukea kaikilta yhdistyksen jäseniltä.
  • Köksaryhmä jatkaa menestyksellistä yhdistyksen kokousten ruokailun järjestämistä.
  • Yhdistyksen jäsenistä koottu asiantuntijaryhmä toimii kontaktiverkkona tiedotusvälineille ja jakaa Itämeri-tietoutta esimerkiksi erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Yhdistys pyrkii vuoden 2020 aikana järjestämään tutustumiskäynnin uudistetulle Arandalle, Luode Consultingiin sekä Viikinmäen jätevesipuhdistamolle.