Työryhmät ja muu osallistuminen

Yhdistyksen omat työryhmät

Yhdistyksen vuoden 2012 hallitus ja vuosikokouksessa vuodelle 2013 valittu uusi hallitus perustivat yhdessä työryhmän edistämään yhdistyksen strategian mukaista merialan keskittymän syntymistä Suomeen. Työryhmän muodostaa yhdistyksen hallitus ja asiantuntijajäsenet Pekka Alenius ja Jere Riikonen. Työryhmän jäsenet edustavat yhdistystä ennalta sovitusti ryhmän tehtäviin liittyvissä tilaisuuksissa, neuvotteluissa ja medialle tarkoitetuissa tiedotuksissa. Työryhmä raportoi työstään yhdistyksen vuosikokouksissa.

Jäsenyydet muissa työryhmissä

Yhdistys on saanut jäsenyyden valtioneuvoston laajennetussa meripolitiikkajaostossa.

Osallistuminen muihin tilaisuuksiin

  • Kotkan meripäivien seminaari ”Tarvitseeko Suomi meriministerin” 25.7.2013. SMT:n edustaja oli kutsuttu panelistiksi seminaariin. Pekka Alenius edusti SMT:tä. Myös SMT:n Jere Riikonen osallistui yleisökeskusteluun.
  • Eduskunnan meriasioiden yhteistyöryhmän perustamiskokoukseen liittyvä seminaari 9.10.2012. SMT:edustajat Jere Riikonen ja Pekka Alenius osallistuivat seminaariin.
  • Helsingin Hernesaaren kaupunginosan kehittäminen. SMT on osallistunut aktiivisesti keskusteluun ja osallistunut kaupungin suunnittelun järjestämiin työpajoihin.