Toimintasuunnitelma 2016

Suomen Merentutkijat – Havsforskarna i Finland ry on vuonna 2009 rekisteröity yhdistys, joka toimii yhdyssiteenä merentutkimuksen parissa työskentelevien ja työskennelleiden kesken ja pyrkii edistämään suomalaista kokonaisvaltaista monitieteellistä merentutkimusta ja vaikuttamaan yhteiskuntaan merentutkimuksen kehittämiseksi ja kokoamiseksi yhteen.

HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA JÄSENISTÖ

Hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä jäsenistön kanssa. Jäseniksi pyritään saamaan jäsenyysehdot täyttäviä henkilöitä kaikkialta Suomesta.

Jäsenistön keskinäistä yhteydenpitoa edistetään järjestämällä yhdistyksen kokousten yhteyteen merentutkimuksellisia katsauksia, vapaamuotoista yhdessäoloa ja mahdollisuuksien mukaan alaan liittyviä tutustumiskäyntejä.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Yhdistys pyrkii positiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen merentutkimukseen ja muuhun merialaan liittyvissä kysymyksissä tuoden tutkimuslaitosten kehittämistä koskevaan keskusteluun jäsenistönsä laajan kokemuksen monitieteellisestä yhteistyöstä.

Yhdistys toimii aloitteellisesti Kansainvälisen merien päivän 8.6. tapahtuman/ien järjestämiseksi ja pyrkii saamaan eri tahoja mukaan päivien järjestelyyn. Tähtäimenä on vuoden 2015 merienpäivän seminaariakin suurempi tapahtuma.

Yhdistys on mukana valtioneuvoston Meripolitiikkajaoston toiminnassa erityisesti yhdistyksen toimialaa koskevissa asioissa.

Yhdistyksen hallitus pyrkii lisäämään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa Suomen meripolitiikan kehittämiseksi.

YHTEISTYÖ MUIDEN MERENTUTKIMUKSEEN LIITTYVIEN KOTIMAISTEN TAHOJEN KANSSA

Yhdistys toimii yhteistyössä merentutkimuksen kansallisen SCOR komitean ja muiden alallaan toimivien seurojen ja säätiöiden kanssa.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Yhdistys aloitti vuonna 2010 yhteistyön alan pohjoismaisten yhdistysten kanssa, mutta viime vuosina kansainvälistä toimintaa ei ole ollut, eikä vuonna 2016 ole tiedossa. Yhdistys aktivoi kansainvälisen toimintansa heti kun tarpeita ilmenee.

TIEDOTUS

Yhdistys hallitus ylläpitää yhdistyksen Internet-sivuja. Jäsenistöltä toivotaan palautetta ja aktiivista apua sisällöntuottamisessa. Tarkistetaan sähköposti- ja verkkopalvelun toimivuus ja ryhdytään tarvittaessa asian vaatimiin toimiin.

Yhdistykselle hankitaan logolla varustettua näkyvyyttä edistävää materiaalia viimeistään merienpäivän tilaisuuksiin.

MUU TOIMINTA

Yhdistys tallentaa merentutkimukseen ja sen historiaan liittyviä aineistoja mahdollisuuksiensa mukaan. Inventoidaan yhdistyksen hallussa oleva arkistomateriaali ja esineistö. Yhdistys pyrkii parantamaan rahoituspohjaansa mm. hankkimalla kannattajajäseniä.

Selvitetään mahdollisuuksia Suomen merentutkimuksen historiikin laatiminen. Historiikkiin tulee sisällyttää myös kuvauksia havaintotoiminnasta ja datasta. Hallitus valtuutetaan perustamaan asiaa valmisteleva toimikunta. Tähtäimeksi asetetaan historiikin julkaiseminen vuonna 2018.