Toimintakertomus 2015

SUOMEN MERENTUTKIJAT – HAVSFORSKARNA I FINLAND RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YLEISTÄ

Vuosi 2015 oli Suomen Merentutkijat – Havsforskarna i Finland ry:n seitsemäs toimintavuosi. Vuoden 2015 lopussa yhdistyksellä oli 115 varsinaista jäsentä.

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Hallitukseen kuuluivat

  • Pekka Alenius, puheenjohtaja
  • Jorma Kuparinen, varapuheenjohtaja
  • Hermanni Kaartokallio, sihteeri
  • Ritva Eloranta, taloudenhoitaja
  • Alf Norkko
  • Hilkka Pellikka

Hallitus piti kertomusvuonna 2 kokousta. Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat Maija Huttunen ja Istvan Heiler varalla Kimmo Kahma ja Kaarina Lukkari.

YHDISTYKSEN TOIMINTA

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Dynamicumissa Helsingissä 27.4.2015. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa esiteltiin yhdistyksen strategian edistämistyöryhmän työtä. Kokouksessa tarjottiin kevyttä syötävää.

SMT järjesti yhdessä merentutkimuksen kansallisen SCOR-komitean, Helsingin Yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Pidä Saaristo siistinä-yhdistyksen kanssa kansainvälisen merienpäivän seminaarin Merten roskaantumisesta 8.6.2015 Helsingin Yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa, Fabianinkatu 26, Helsinki. Seminaarin ohjelmana oli:

15:00 Avaus
15:10 – 15:40 Merten roskaantuminen-uhka ekosysteemille Outi Setälä, SYKE
15:40 – 16:10 Roskaa ja puhetta vai roskapuhetta Hanna Haaksi, Pidä Saaristo Siistinä ry
16:10 – 16:40 Uhkaavatko vieraslajit Itämerta Maiju Lehtiniemi, SYKE
16:40 – 17:10 Itämeren suolapulssi – Muuttuuko mikään? Pekka Alenius, IL
17:15 – 18:00 Yleiskeskustelu merten tilasta ja tulevaisuudesta

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.12.2014 Dynamicumissa Helsingissä. Hallituksen jäsenistä Jorma Kuparinen oli erovuorossa. Muut hallituksen jäsenet valittiin uudestaan. Hallituksen kokoa päätettiin kasvattaa ja hallitukseen valittiin Lotta Ruokanen, Seppo Kaitala ja Olli-Kalle Kauppinen. Kokouksessa Jorma Kuparinen piti esitelmän Itämeren maneettitilanteesta ja kertoi kansainvälisen SCOR-komitean kokouskuulumisia.

Yhdistyksen merialan kehittämistyöryhmä ei toiminut kertomusvuonna.

LAUSUNNOT JA MUU YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Yhdistys ei järjestänyt tapaamisia vaikuttajien kanssa, koska poliittisen tilanteen ei katsottu olleen otollinen uusiin avauksiin eduskuntavaaleja edeltävässä tilanteessa eikä vaalien

Yhdistys on valtioneuvoston meripolitiikka-jaoston laajan kokoonpanon jäsen, mutta toiminta ei ollut aktiivista kertomusvuonna.

Pekka Alenius esitti elokuussa muiden viranomaisten ja laitosten edustajille ajatuksen yhteistyöstä kansainvälisen merien päivän juhlistamisesta 2016. Esitys sai myönteisen vastaanoton, mutta asia ei edennyt pidemmälle vuoden 2015 kuluessa

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

SMT:llä oli edustaja kansallisessa SCOR-komiteassa, jota kautta päästiin vaikuttamaan kansainväliseen merentutkimustoimintaan.

Suoria yhteyksiä kansainvälisiin sisarjärjestöihin ei kertomusvuonna ollut.

YHTEENVETO

Vuosi 2015 oli yhdistyksen toiminnassa ja poliittisessa vaikuttamisessa muuten hiljainen vuosi, mutta kansainvälisen merienpäivän vietossa SMT oli aloitteentekijä. Merienpäivän seminaaria pidettiin onnistuneena, vaikka osallistujien määrä jäi vain noin 40 henkilöön.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli hyvä vaikka jäsenmaksunsa maksaneiden määrä jäi kertomusvuoden kuluessa 96:een.