Lausunnot

Yhdistys pyrkii yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen merentutkimusta ja merta koskevissa kysymyksissä. Siinä tarkoituksessa yhdistys antaa myös lausuntoja.

  • 2012 SMT antoi valtioneuvostolle lausunnon mietinnöstä ”Tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus – esitys kokonaisuudistukseksi”. SMT_tutkimuslaitosuudistusehdotuksesta
  • SMT antoi 20.5.2011 lausunnon ympäristöministeriölle merientutkimuksen kansallisen strategian luonnoksesta. SMT_merientutkimuksenstrategialuonnoksesta
  • 2009 SMT antoi eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston selonteosta Itämeren haasteista ja Itämeripolitiikasta. SuomenMerentutkijoiden_LausuntoYVlle.
  • SMT oli kuultavana eduskunnan liikennevaliokunnassa 23.10.2009 valiokunnan selvittäessä eduskunnan 10.12.2008 Merentutkimuslaitoksen lakkauttamista koskevan päätöksen yhteydessä antamien lausumien toteutumisesta.Puheenjohtajan esityksen pääkohdat tästä: Alenius_liikennevaliokunnalle.